Zortrax Dental SA

Zainwestuj w druk 3D dla stomatologii cyfrowej!

z 4 000 000 zł

z 4 000 000 zł
 
Inwestorzy
28 dni
do końca
40 zł
Cena Akcji
100 000
Liczba Akcji
Kup akcje

Zainwestuj w druk 3D dla stomatologii cyfrowej!

Zortrax Dental S.A. jest europejskim producentem drukarek 3D, urządzeń peryferyjnych oraz autorskiego oprogramowania dla stomatologii. Spółka korzysta z technologii i doświadczenia grupy Zortrax – światowego lidera na rynku druku 3D. Inwestycja w Zortrax Dental S.A. to wejście na rynek, który w 2025 roku osiągnie wartość niemal miliarda dolarów. Produkcja pierwszej opracowanej przez spółkę stomatologicznej drukarki 3D rusza już w czwartym kwartale 2021 roku!

Proces zakupu akcji

 

Cele emisji

Celem Zortrax Dental S.A. jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku rozwiązań druku 3D przeznaczonych dla stomatologów i techników dentystycznych.

Podział budżetu

Zebrane w ramach kampanii crowdfundingowej środki zostaną przeznaczone na:

 • Produkcję pierwszej serii opracowanych już drukarek 3D Zortrax Dental, która rusza w Q4 2021 – 3,1 mln zł
 • Kampanie marketingowe rozwiązań Zortrax Dental w Europie i USA – 0,7 mln zł
 • Kampanie marketingowe rozwiązań Zortrax Dental w Azji – 0,2 mln zł

 

Na tych trzech filarach Zortrax Dental opiera przemyślaną, długofalową strategię rozwoju.

Główne atuty Zortrax Dental S.A.:

 • Ma gotowy, zaawansowany technologicznie produkt
 • Korzysta z ogromnej sieci sprzedaży grupy Zortrax
 • Ma korzystną polityką dywidendową
 • Wejście na New Connect 2022 r. (czytaj więcej w sekcji Potencjał projektu)

 

Rozwiązania Zortrax Dental

Drukarka 3D to element szerszego systemu stomatologii cyfrowej, który składa się z:

 • Precyzyjnych skanerów tworzących obraz jamy ustnej pacjenta
 • Projektowania w oprogramowaniu CAD
 • Testowania rozwiązań na precyzyjnych modelach diagnostycznych

Zortrax Dental nie skupia się wyłącznie na drukarkach 3D.

By efektywnie wspierać stomatologów i protetyków, powstaje cały rozbudowany ekosystem złożony z urządzeń peryferyjnych, materiałów do druku oraz profesjonalnego oprogramowania. W skład ekosystemu Zortrax Dental wchodzą:

Drukarka 3D Zortrax Inkspire 2 Dent zaprojektowana dla stomatologów i protetyków

Dedykowane do pracy w stomatologii oprogramowanie Zortrax DentLab

Urządzenia peryferyjne umożliwiające post-processing wydrukowanych modeli

Profesjonalne żywice do druku przetestowane i skalibrowane przez inżynierów Zortrax Dental

Dzięki tworzeniu całego ekosystemu wokół drukarki 3D, urządzenia i materiały Zortrax Dental doskonale współpracują ze sobą oraz ze sprzętem wiodących, zewnętrznych producentów dostarczających m.in. skanery wewnątrzustne. Dentysta lub protetyk zyskuje kompleksowe, dostosowane do potrzeb rozwiązanie.

 

Plany i prognozy

Zortrax Dental S.A. ma innowacyjny produkt i kadrę światowej klasy inżynierów. To daje podstawy, aby spodziewać się wzrostu w najbliższych latach:

*Źródło: Emitent. Zaktualizowano dnia 18 czerwca 2021 roku. Emitent informuje, że zamieszczona
powyżej tabela zawiera korektę oczywistej omyłki pisarskiej w prezentowanych szacunkowych
przyszłych przychodach ze sprzedaży i udziału rynkowego Spółki polegającej na błędnym określeniu
przedziału lat 2021-2024 zamiast 2022-2025.

Prognozy spółka opiera na danych o rozmiarze rynku i tempie jego rozwoju oraz na wolumenie sprzedaży urządzeń działających w technologii UV LCD oferowanych przez Zortrax S.A.

Prognozowane dane na lata przyszłe są danymi szacunkowymi i mogą nie zostać osiągnięte lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników finansowych.

Rynek druku 3D w stomatologii rozwija się w bardzo szybkim tempie. Oto kluczowe liczby, które warto znać inwestując:

Dane o rynku druku 3D w stomatologii na podstawie raportu Dental 3D Printing Market ze stycznia 2021.

Aby zrealizować zakładane cele, Zortrax Dental planuje działać w oparciu o następujące kamienie milowe.

Q4 2021

drukarka Zortrax Inkspire 2 Dent wchodzi na rynek

Q1 2022

urządzenia peryferyjne wchodzą na rynek

Q2 2022

osiagnięcie europejskiego zasięgu sieci sprzedaży

debiut Zortrax Dental na rynku New Connect

Q4 2022

premiera drugiej drukarki 3D Zortrax Dental

Q1 2023

osiągnięcie globalnego zasięgu sieci sprzedaży

Q2 2024

dalsze rozszerzenie portfolio produktowego Zortrax Dental

Potencjał projektu

Spółka planuje wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego na rynku NewConnect. Aby to umożliwić, NWZ akcjonariuszy Zortrax Dental S.A. podjęło uchwałę upoważniającą zarząd do rozpoczęcia już w 2021 r. działań mająjcych na celu przygotowanie spółki do wejścia na parkiet.

Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego uzależnione będzie od uwarunkowań rynkowych, aktualnej sytuacji Spółki i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa i regulacji podmiotu zarządzającego tym rynkiem.

Debiut na New Connect jest planowany na pierwszą połowę 2022 roku.

Korzystna polityka dywidendowa

Zarząd Zortrax Dental planuje przedkładać Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 60% do 90% zysku netto. Wypłata dywidendy w takiej wysokości będzie możliwa jeśli relacja długu netto do EBITDA na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku, wynosiła będzie poniżej 3,0. Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego przez Zortrax Dental, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę sytuację i płynność finansową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw Spółki w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych. Polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od skonsolidowanego zysku netto Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 r.

Wypłata dywidendy oraz jej wysokość zależy w szczególności od sytuacji finansowej Spółki, w tym osiągniętego zysku oraz jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach. Warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych wyników finansowych, wypłaty dywidendy, ani wypłaty dywidendy w konkretnej wysokości.

Potencjał rynku stomatologicznego

W ciągu ostatniej dekady przemysł dentystyczny został zrewolucjonizowany przez druk 3D. Drukowanie odbywa się zarówno w gabinecie dentystycznym, jak i w laboratoriach, co zapewnia nowy poziom szybkości i łatwości w porównaniu do starych procedur. Druk 3D w stomatologii i ortodoncji jest stosunkowo nową technologią, ale już ma imponująco duży udział w tej dziedzinie i stale się rozwija.

A Kessler, R Hickel, M Reymus; 3D Printing in Dentistry—State of the Art. Operative Dentistry, 1 stycznia 2020; 45 (1): 30–40.

Źródło danych

Drukarki 3D rewolucją dla stomatologii

Precyzyjne drukarki 3D oferowane przez Zortrax Dental to realne korzyści dla gabinetów stomatologicznych i pracowni protetyki dentystycznej.

Drukarki Zortrax Dental są dostosowane do pracy z materiałami od renomowanych partnerów, cenionych w branży dentystycznej. Dzięki temu, możliwe jest drukowanie np.:

To wszystko jest możliwe już dzisiaj. Inżynierowie Zortrax Dental nieustannie pracują nad kolejnymi innowacjami dla stomatologów i protetyków.

Przychody i wycena innych spółek z sektora druku 3D, które również rozszerzyły swoję ofertę o rozwiązania dla branży dentystycznej:

Źródła: 1, 2, 3, 4

 

Wsparcie światowego lidera

Zortrax Dental S.A korzysta z know-how i zasobów spółki Zortrax S.A, która osiągnęła już pozycje światowego lidera na rynku druku 3D. Produkty Zortrax Dental powstają w tym samym centrum badawczo rozwojowym, w którym powstała słynna Zortrax M200, jedna z najlepiej sprzedających się drukarek 3D w Europie. Pracują przy nich ci sami inżynierowie, którzy na co dzień w Zortrax S.A. zajmują się m.in. rewolucyjnymi technologiami dla branży lotniczej i dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Droga na szczyt Zortrax S.A

Zortrax S.A rozpoczął swoją drogę na szczyt tak jak Zortrax Dental S.A. – od kampanii crowdfundingowej. Oto najważniejsze wyniki, jakie Zortrax S.A. osiągnął od początku swojego istnienia:

 

Zespół

Ludzie są kluczem do sukcesu w biznesie, a Zortrax Dental już teraz ma niezwykle mocny zespół. Oto kto zasiada w organach zarządzających spółką:

 • Małgorzata Misiewicz

  Prezes Zarządu

  Z Zortrax S.A. związana od 5 lat. Do czerwca 2021 r. pełniła funkcję Prokurenta Zortrax S.A. oraz Director of the Board. Od 14 czerwca 2021 r. Prezes Zarządu Zortrax S.A. (po połączeniu z Corelens S.A., w której od września 2020 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu)  Z wykształcenia magister Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Rafał Tomasiak

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Założyciel Zortrax S.A. a do 14.06.2021 prezes zarządu. Rafał Tomasiak wraz ze swoim zespołem od podstaw stworzył zintegrowane środowisko druku 3D, którego flagowe maszyny zostały wyróżnione przez największe portale technologiczne na świecie, takie jak Techcrunch czy Make Magazine. Swoje doświadczenie z branżą IT, programowaniem i produkcją zdobywał w branży GSM, pracując m.in dla firm Nokia czy Sony Ericsson. W 2014 roku Rafał Tomasiak został wyróżniony przez Polską Radę Biznesu im. Jana Wejcherta, a w 2015 r. otrzymał tytuł Przedsiębiorcy Roku w kategorii „Nowy Biznes”.
 • Mariusz Babula

  Członek Rady Nadzorczej

  Do 14.06.2021 wiceprezes zarządu Zortrax S.A. Jest odpowiedzialny m.in. za relacje inwestorskie, a także za pion operacji i finansów. Ukończył studia na kierunku finansów i rachunkowości Akademii im. Leona Koźmińskiego. Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w konsultingu, przemyśle chemicznym i finansach, pracując m.in w Martis CONSULTING, Grupie Ciech, Centralnym Domu Maklerskim Pekao, Beskidzkim Domu Maklerskim oraz Aegon Polska. Doświadczony specjalista ds. komunikacji.

 • Przemysław Krzemieniecki

  Członek Rady Nadzorczej

  Adwokat, Założyciel i Partner kancelarii Stokłosa, Syp, Krzemieniecki & Wspólnicy sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Bonn (LLP/Erasmus). Członek Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, transakcjach M&A, VC/PE oraz obsłudze korporacyjnej spółek handlowych. Posiada szerokie doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych spółek kapitałowych. W przeszłości Szef Praktyki Rynków Kapitałowych w kancelarii Zięba & Partners sp.k.

Pakiety

PAKIET SREBRNY(od 400 zł - 10 akcji)

 • 5% rabatu na zakup specjalistycznych materiałów do druku 3D dedykowanych stomatologii do wykorzystania przez rok od momentu premiery urządzenia
 • dostęp do dedykowanej grupy dla akcjonariuszy Zortrax Dental na Facebooku
 • podziękowania od zespołu Zortrax Dental

PAKIET ZŁOTY(od 4000 zł - 100 akcji)

 • 10% rabatu na zakup specjalistycznych materiałów do druku 3D dedykowanych stomatologii do wykorzystania przez rok od momentu premiery urządzenia
 • dostęp do dedykowanej grupy dla akcjonariuszy Zortrax Dental na Facebooku
 • podziękowania od zespołu Zortrax Dental

PAKIET PERŁOWY(od 8 000 zł - 200 akcji)

 • 10% rabatu na zakup specjalistycznych materiałów do druku 3D dedykowanych stomatologii do wykorzystania przez 2 lata od momentu premiery urządzenia
 • 5% rabatu na zakup urządzeń Zortrax Dental do wykorzystania w ciągu 2 lat od momentu premiery urządzenia
 • dostęp do dedykowanej grupy dla akcjonariuszy Zortrax Dental na Facebooku
 • podziękowania od zespołu Zortrax Dental

PAKIET PLATYNOWY(od 32 000 zł - 800 akcji)

 • 10% rabatu na zakup specjalistycznych materiałów do druku 3D dedykowanych stomatologii do wykorzystania przez 2 lata od momentu premiery urządzenia
 • 10% rabatu na zakup urządzeń Zortrax Dental do wykorzystania w ciągu 2 lat od momentu premiery urządzenia
 • dostęp do dedykowanej grupy dla akcjonariuszy Zortrax Dental na Facebooku
 • w przypadku zakupu urządzenia, wizyta pracownika Zortrax Dental i indywidualne przeszkolenie z użytkowania urządzenia
 • drukarka 3D Zortrax Inventure działająca w technologii LPD Plus

PAKIET DIAMENTOWY(od 100 000 zł - 2500 akcji)

 • 15% rabatu na zakup specjalistycznych materiałów do druku 3D dedykowanych stomatologii do wykorzystania przez 2 lata od momentu premiery urządzenia
 • 15% rabatu na zakup urządzeń Zortrax Dental do wykorzystania w ciągu 2 lat od momentu premiery urządzenia
 • drukarka 3D Zortrax Inventure działająca w technologii LPD Plus
 • dostęp do dedykowanej grupy dla akcjonariuszy Zortrax Dental na Facebooku
 • w przypadku zakupu urządzenia, wizyta pracownika Zortrax Dental i indywidualne przeszkolenie z użytkowania urządzenia
 • wizyta w siedzibie Zortrax, prezentacja produktu przed oficjalną premierą,
 • kolacja z zarządem spółki

Dokumenty

 • Formularz zapisu na akcjePobierz
 • Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach ofertyPobierz
 • Suplement z dn. 18.06.2021Pobierz

FAQ

Czym jest kampania crowdinvestingowa?

Crowdfunding udziałowy (inaczej finansowanie społecznościowe lub crowdinvesting), który odbywa się wyłącznie online ma na celu zdobycie finansowania określonych celów spółki prowadzącej emisję akcji, dzięki środkom zebranym w kampanii. Każda kampania ma określony budżet i czas trwania. Inwestorzy spółki otrzymują wybraną przez siebie i opłaconą liczbę akcji oraz opisane w wybranym pakiecie benefit lub benefity).

W jaki sposób mogę dokonać zapisu na akcje spółki?

Proces zapisu na akcje składa się z następujących kroków:
Krok 1 – Kliknij “Kup akcje” na górze strony.
Krok 2 – Wybierz liczbę akcji i kliknij “Dalej”.
Krok 3 – Wypełnij formularz danych osobowych i kliknij “Zainwestuj”.
Krok 4 – Opłać akcje.
Krok 5 – Otrzymasz wiadomości e-mail, w której znajdziesz formularz zapisu na akcje. Pobierz go i podpisz profilem zaufanym za pomocą opcji numer 3. Odeślij plik XML pobrany ze strony profilu po podpisaniu dokumentu, klikając przycisk “Dodaj podpisany plik” w otrzymanej wiadomości. Poczekaj, aby otrzymać potwierdzenie weryfikacji pliku.

Kliknij i zobacz film, jak podpisać plik pdf profilem zaufanym!

Jakie są najważniejsze prawa akcjonariuszy?

Najważniejszymi prawami akcjonariuszy są m.in.:
a) Prawa korporacyjne:
– udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo głosu na Walny Zgromadzeniu,
– prawo do złożenia żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia,
– prawo do wytoczenia powództwa na rzecz Spółki,
– prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje
akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki);
– prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (prawo
to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego
Spółki).
b) Prawa majątkowe:
– prawo do udziału w podziale majątku Spółki w przypadku jej likwidacji,
– prawo udziału w zysku Spółki, o którego podziale decyduje Walne Zgromadzenie (tzw. prawo do
dywidendy),
– prawo poboru akcji nowych emisji (o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi o wyłączeniu
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co może nastąpić uchwałą podjętą większością 4/5
głosów),
– prawo do rozporządzania akcją, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub
postanowień Statutu Spółki, przy czym obecnie Statut Spółki nie zawiera żadnych ograniczeń w tym
zakresie w odniesieniu do akcji oferowanych,
– prawo żądania zapisania akcji w rejestrze akcjonariuszy i uzyskania informacji z tego rejestru.

Od kiedy będzie można dokonać zapisu na akcje spółki Zortrax Dental SA?

Zapisu na akcje Zortrax Dental SA będzie można dokonać od 17.06.2021 r. od godz. 9:00.

Ile akcji spółki Zortrax Dental SA Inwestorzy mogą objąć w ramach kampanii crowdfundingowej?

W ramach niniejszej emisji do objęcia jest maksymalnie 100 000 akcji.

Jakie dane osobowe przygotować do dokonania zapisu na akcje spółki?

Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku osób fizycznych to:
– Imię i nazwisko
– Numer telefonu komórkowego
– Adres e-mail
– Numer pesel
– Numer dowodu osobistego
– Adres zamieszkania
– Adres do korespondencji.
Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne (firmy) to:
– Nazwa firmy
– Numer NIP
– Numer REGON
– Dane osobowe reprezentanta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego, adres, adres do korespondencji.

Na co zostanie przeznaczona kwota 4 000 000 zł?

Kwota uzyskana z kampanii pozwoli na produkcję pierwszej partii urządzeń, a także zostanie
przeznaczona po części na działania marketingowe.

Czy benefity do pakietów sumują się w przypadku kupienia więcej niż jednego pakietu?

W przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu benefity nie sumują się. Zostaje dodana ilość akcji. Jeśli
po dodaniu obu lub więcej zapisów suma akcji będzie równała się wyższemu pakietowi to Inwestor
otrzyma benefity z tego pakietu.

Czy spółka planuje debiut giełdowy?

Tak, spółka Zortrax Dental SA planuje wejście na NewConnect w pierwszej połowie 2022 roku.

Czy mogę sprzedać akcje przed planowanym wejściem na giełdę? Jak to zrobić?

Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń dotyczących zbywania lub obciążania akcji, zatem możliwa ich sprzedaż na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Należy pamiętać o obowiązku uwidocznienia transakcji na akcjach w rejestrze akcjonariuszy Spółki.

Czy Zortrax Dental SA tworzy wszystkie swoje produkty w kraju?

Z pewnością nie wszystkie komponenty będą produkowane w Polsce. Przykładowo materiały
eksploatacyjne, jak żywice będą dostarczane przez zewnętrznych dostawców.

W jaki sposób spółka będzie komunikować się z inwestorami? Jak będzie informować o swoich wynikach i planach?

Zostanie powołana specjalna grupa na platformie Facebook dla inwestorów Zortrax Dental S.A. Z
naszymi inwestorami będziemy się również komunikować za pośrednictwem newsletterów oraz
udostępniamy dedykowaną skrzynkę do kontaktu mailowego: inwestorzy@zortrax.dental

Co wyróżnia Zortrax Dental na rynku druku 3D?

Przede wszystkim wysoka precyzja i szybki czas pracy drukarki. Szeroka gama materiałów pozwoli na
zaspokojenie potrzeb wielu użytkowników. Dodatkowo ważnym elementem jest kompletny ekosystem
wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem, co jest nieczęstym rozwiązaniem zapewnianym
przez producentów.

Jaki wpływ na funkcjonowanie spółki może mieć pandemia Covid-19?

Z pewnością pandemia Covid-19 podobnie, jak to miało miejsce w poprzednim roku może opóźnić
pewne procesy logistyczne. Nie była ona obojętna także dla działania całej branży stomatologicznej –
moment niepewności dla wytycznych działania gabinetów, ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów, jak
wiadomo niesie to z sobą efekt domina, którego jednym z elementów z pewnością będą producenci i
dostawcy.

Jakie są plany spółki w przypadku niezebrania pełnej kwoty podczas emisji?

Zarząd Spółki podejmie wówczas indywidualne rozmowy z inwestorami zainteresowanymi nowymi
technologiami oraz inwestowaniem w branżę druku 3D, dentystyczną i pokrewne.

Dlaczego spółka matka Zortrax SA wydzieliła osobną spółkę Zortrax Dental SA? Co wniosła do nowej spółki?

Spółka Zortrax S.A. jest spółką dominującą nad spółką Zortrax Dental S.A., posiadająca 100 % akcji w spółce Zortrax Dental. Podstawą wyodrębnienia spółki Zortrax jest specyfika rynku stomatologicznego, która jest nieco inna niż główna działalność spółki Zortrax S.A. Może to być postrzegane jako ryzyko dla podstawowego biznesu, dlatego postanowiliśmy utworzyć odrębną spółkę – Zortrax Dental S.A. – i podzielić się inwestorami zyskiem, jaki jest z ponoszeniem tego ryzyka związany. Sprzyja to też lepszemu zarządzaniu oraz identyfikacji produktów pod nową marką. Stworzenie
dedykowanej spółki dla branży stomatologicznej to jeden z elementów strategii wzrostu i
dywersyfikowania działalności w najbliższych latach.

Czy spółka będzie pozyskiwała dodatkowe finansowanie przed debiutem giełdowym?

Nie mamy takich planów.

Jaki będzie koszt drukarki?

Na koszt drukarki będzie się składać zarówno bazowe urządzenie, peryferia, a także oprogramowanie.
Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka to będzie konkretnie kwota, ale z pewnością
chcemy, aby był to koszt w zasięgu zarówno dużych laboratoriów, jak i mniejszych gabinetów.

Jak wygląda dystrybucja drukarki i akcesoriów?

Drukarkę i akcesoria będzie można nabyć zarówno przez internet, a także bezpośrednio u dystrybutorów.

W ilu krajach drukarki będą dystrybuowane?

Na początku będziemy skupiać się na rodzimym rynku i krajach Europy, ale w niedługim czasie na pewno
będziemy rozszerzać naszą ekspansją, podobnie jak firma matka Zortrax SA będziemy dążyć do tego, aby
stać się liczącym graczem w branży druku 3D w stomatologii.

Czym jest polityka dywidendowa?

Polityka dywidendowa to rekomendacja Zarządu o sposobnie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę. Polityka dywidendowa nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia, od decyzji którego zależy wypłata dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie może podjąć inną decyzję co do sposobu przeznaczenia zysku.  

Discussion